Ochrana osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

ve společnosti  FOLPET s.r.o., Hrnčířská 813/23, BRNO

 

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu svěřujete nám své osobní údaje. Jednatelé naší společnosti zodpovídají za jejich ochranu a zabezpečení.

Zásady ochrany osobních údajů a práva, která máme v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce FOLPET s.r.o., se sídlem Hrnčířská 813/23, BRNO, IČ: 28283287. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám budou případně se zpracováváním pomáhat.

Kontaktní údaje Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420603534699 nebo na e-mail folpet.ruzickova@seznam.cz.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

- plníme dle čl. 13 GDPR informační povinnost, ještě před zahájením zpracování osobních údajů

- umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv, podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Prodej zboží, nákup zboží a materiálu, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a adresa, nezbytně potřebujeme k plnění objednávky zboží a splnění zakázky, dodání zboží

Vedení účetnictví

jste-li zákazníky, odběrateli či dodavateli vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Marketing  - zasílání ceníků, nebo akčních nabídek zboží

vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, atd. využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, odběratelem či dodavatelem děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše obchodní sdělení zajímají. Archivaci těchto údajů budeme realizovat po dobu 15 let. Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám obchodní sdělení jen na základě vašeho souhlasu a po dobu 15 let od udělení.

 Za souhlas automaticky pokládáme nereagování na toto sdělení. V opačném případě nás prosím kontaktujte na e-mail folpet.ruzickova@seznam.cz o tom, že nesouhlasíte se zpracovávání citlivých údajů v rámci GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Cookies

při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

k vašim osobním údajům mají přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci dle dispozic, které jsou nezbytně nutná pro výkon jejich profese. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či podpůrné zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu služby.

Předávání dat mimo Evropskou unii

data zpracováváme výhradně v Evropské unii, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

S ochranou osobních údajů V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu folpet.ruzickova@seznam.cz.

-          Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

-          Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

-          Pokud se u vás něco změní, nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

-          Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

-          Právo na přenositelnost lze využít, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme na vyřízení alespoň 90 dní.

-          Právo na vymazání citlivých údajů je vašim dalším právem na vymazání citlivých údajů. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na vymazání potřebujeme 90 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a musíme evidovat vystavené daňové doklady ve lhůtě stanovené zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

-          Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

-          Mlčenlivost: Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší společností. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí „Ochranu osobních údajů“.

 

 

 

 

 

 

 

Za FOLPET s.r.o.

Kateřina Růžičková, jednatel