Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Jednou z alternativních možností plnění této zákonné povinnosti je odebírání výrobků nebo služeb od jiných zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům. Naše firma má téměř stoprocentní podíl zaměstnanců se zdravotním postižením a proto je oprávněna poskytnout náhradní plnění ve formě dodávek výrobků a zboží. Dodávkou našich kartónů Vám nejen uspokojíme potřebu a poptávku, ale zajistíme splnění Vaší povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona.